Často kladené otázky - FAQ

Jak řeší pojištění celé nemovitosti v případě, kdy u Vás kupuji bytovou jednotku v rodinném domě ?

klasicky jako v obdobném bytě v bytovém domě či v domě rodinném. Pojištění domácnosti kryje vybavení bytu, pojištění nemovitosti byt samotný. Vyhoří-li Vám byt, budete potřebovat nejen pojištění domácnosti, ale i pojištění nemovitosti.

Pojištění domácnosti

chrání movité věci, které jsou součástí vnitřního vybavení pro případ zničení nebo třeba krádeže. Jako příklad můžeme uvést nábytek, elektroniku, spotřebiče, sportovní vybavení, oblečení, atd. Současně se pojištění domácnosti vztahuje i stavební součásti bytu (malby, tapety, podlahy, vestavěné spotřebiče, kuchyňské linky, apod.). Zjednodušenou pomůckou Vám může být představa bytu či domu, otočeného vzhůru nohama. To, co by se z něj vysypalo, patří do pojištění domácnosti. V rámci tohoto typu pojištění může být zahrnut i sklep, půda nebo balkón a věci, v těchto místech uložené.

Pojištění nemovitosti

umožňuje pojistit rodinný nebo bytový dům, rekreační chalupu či chatu, byt v osobním vlastnictví, garáž, ale i další stavby. V rámci pojištění nemovitosti je poskytována ochrana  majetku, který je spojen se zemí a nelze jej odnést. Pojištění tedy kryje škody na stavbě a stavebních součástech, které jsou s danou budovou pevně spojeny (např. radiátory, klimatizace, zdi, střechu, podlahy, okna, apod.).

Je možné nemovitost - bytovou jednotku po ukončení výstavby předělat na samostatný, byť třeba řadový dům s číslem popisným?

Jsme si vědomi, že leckomu nemusí být bydlení v bytové jednotce v rodinném domě „po chuti“ a dal by přednost (řadovému) RD s vlastní zahradou.  Nicméně toto nelze, byť stavebně by to i možné bylo, avšak stavba jako taková byla postavena v souladu s územní plánem dané obce.

Jak probíhá financování domu?

Při podpisu rezervační smlouvy se hradí rezervační záloha ve výši Kč 100.000,-. Další dílčí úhrada ve výši Kč 400.000,-  následuje po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Doplatek zbývající části kupní ceny následuje až po kolaudaci a zapsání domu do katastru nemovitostí.

Je rezervační záloha vratná v plné výši?

Ne, není. Je zde smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč při neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Mohu si vybrat barvu plovoucích podlah a obkladů dle vlastního vkusu?

Ano, máme k dispozici širokou škálu plovoucích podlah i obkladů.

Mohu změnit barvu nebo tvar oken? Co když se mi nelíbí barva fasády?

Klientské změny nemohou měnit charakter a vzhled domu. Měnit barvu fasády či velikost a tvar oken je nepřípustné.

Mohu své klientské změny financovat rovněž hypotékou?

Ne, klientské změny se hradí dopředu ještě před započetím prací a nelze je zahrnout do celkové částky za nemovitost.

Jsem povinen po převzetí nemovitosti si zařídit vlastní elektroměr?

Ne, od nás přebíráte dům s již zapojeným elektroměrem, do předávacího protokolu se zapíše aktuální stav v den předávky a s tímto stavem je řádně odhlášen a vy máte povinnost se do dvou týdnů dohlásit.

Co jsou a znamenají služebnosti a věcná břemena?

Věcná břemena (služebnosti) omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Věcná břemena jsou např. právo průchodu, průjezdu, čerpání vody, strpět vedení a provoz el. přípojky apod. V našem případě často kupujete nemovitost, která je již zatížena služebností ve prospěch PDS – provozovatele distribuční soustavy – ČEZ a to jen a jen z toho důvodu, že na vašem pozemku stojí elektropilíř.

Mohu si splátky hypotéky odečíst od základu daně a pokud ano, tak v jaké výši?

Splátky hypotečního úvěru v plné výši nikoliv- odečítat se dají se pouze úroky z úvěru zaplacené v daném zdaňovacím období. Podmínkou je pořízení nemovitosti za účelem řešení tzv. bytových potřeb. Za bytovou potřebu přitom zákon považuje i řešení bydlení rodinných příslušníků, takže jestliže např. rodiče pořizuji dítěti byt, je možné i tuto variantu zahrnout do tzv. bytových potřeb a úroky z příslušného hypotečního úvěru je možné zohlednit v odečtu od daňového základu. Maximální výše úroků pro odečtení od daňového základu je 300 000 Kč.

Co je to zástavní právo a kdy se zřizuje?

Jedná se o nejpoužívanější formu zajištění hypotečních úvěrů. Zástavní právo se zřizuje smlouvou o zřízení zástavního práva, která se podepisuje v našem případě v před podpisem smlouvy kupní – zástavu ve prospěch Vaší hypoteční banky zřizujeme my – prodávající. Následně se smlouva o zřízení zástavní práva vkládá do katastru nemovitostí. Vklad kupní smlouvy následuje bezprostředně poté. Nemovitost, kterou od nás nabýváte (za předpokladu, že ji částečně hradíte prostřednictvím hypotečního úvěru) s tímto zřízeným zástavním právem kupujete.

V jakém stavu přebírám pozemek (zahradu) okolo domu / bytové jednotky?

Standardně ponecháváme původní terén včetně porostu. V místě zasaženém výstavbou dojde k odstranění stavebního odpadu a povrch se strojněuhladí. Počítá se s položením cca 15 cm ornice. Ruční urovnání a osetí již provádí budoucí kupující, a to na své́ náklady. Zrovna tak jako případnou výstavbu oplocení, kde doporučujeme před zahájením jeho výstavby provést geodetické vytyčení parcely.