O společnosti

logo

Firma Michlovský vznikla v roce 1990,kdy hlavním předmětem činnosti byla výstavba dálkových optických sítí a místních telekomunikačních sítí. Celkem byla zrealizována pokládka více než 7000 km kabelů, především pro tehdejší SPT Telecom.

V roce 1994 došlo k transformaci firmy na právnickou osobu – dnešní Michlovský spol. s.r.o.

Postupně jsme rozšířili předmět činnosti nejen o poskytování komplexních služeb ve výstavbě inženýrských a telekomunikačních sítí, ale též sítí potrubních – středotlaké a nízkotlaké plynovody, vodovody a kanalizace. Vzhledem k tomu, že naše společnost je velmi dobře vybavena stavebními mechanismy, provádíme též terénní úpravy, rekultivaci pozemků, čištění vodních toků včetně úpravy břehů, povodňových valů a meliorací.

V roce 1998 byla založena dceřiná společnost na Slovensku - Michlovský spol. s r.o., která úspěšně vykonává stavebně-montážní činnost ve stejných oborech jako její mateřská společnost. Vysoká úroveň odborných prací dokazuje mimo jiné i to, že společnost byla vybrána jako generální servisní organizace pro údržbu optických sítí největšího mobilního operátora na Slovensku - Orange, a.s.

Nedílnou a významnou složkou našeho podnikání je i oblast řízených a neřízených mikrotuneláží, kterou provádí společnost Michlovský – protlaky, a.s.. Tato bezvýkopová technologie tvoří již i v našich podmínkách neodmyslitelnou, progresivní součást prací při výstavbě liniových staveb, ale i ostatních potrubních a kabelových programech.

Mezi další podnik ve skupině se řadí společnost Michlovský stavební s.r.o., která je servisní organizací pro údržbu telefonních a optických sítí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji pro Telefónica Czech Republic, a.s.

Náš nejmladší člen, divize výstavby rodinných domů a bytů Michlovský development, během posledních osmi let postavila a úspěšně předala novým vlastníkům 166 domů v obcích Zdiby, Klecany, Bašť a Líbeznice. V této činnosti hodláme nadále, v rámci projektů www.dumzacenubytu.cz, pokračovat. Neustále zvyšujeme naše standardy - například letos poprvé v této kategorii domů jsme zde v celé ploše domu použili teplovodní podlahové vytápění, které má klient již zahrnuto v ceně! Se spotřebou 56 až 68 kW/ m²/ rok se energetická náročnost námi stavěných domů nachází v třídě B - tedy velmi úsporná (podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.).